Om

Tryggareboende.se drivs av Trygga Hem i Sverige AB, 559299-5095. Verksamheten drivs från västsverige men vi erbjuder skyddat boende i Stockholm, Göteborg, Norrköping, Linköping, Jönköping och Lund.

Vi har alltid plats i våra fastigheter och oavsett skyddsbehov så kan vi efter beslut av aktuell socialtjänst erbjuda plats hos oss.

Varje klient får en egen kontaktperson och vi hjälper till med allt ifrån sekretessmarkering, säkerhetsgenomgång, bokningar av tider, myndighetskontakter och vårdbesök, söka arbete och lära sig mer om hur vårt samhälle fungerar samt till exempel barnpassning, uteaktiviteter och läxhjälp för barnen.

Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende” (SOU 2017:112) lyfter som mycket viktigt ur ett barnrättsperspektiv:

Tillgång till permanent bostad samt fortsatt vård och stöd är viktiga förutsättningar för att tiden efter vistelsen i skyddat boende ska bli trygg för barnet. Socialtjänsten behöver planera för detta redan i inledningsskedet av barnets placering.”

De erfarenheter som vi har gjort framförallt med familjer där hedersrelaterat våld förekommit är att behoven av fortsatt stöd efter placeringen är viktigt för att uppnå och bibehålla en fungerande vardag

Vi erbjuder självhushåll vilket innebär att alla som placeras hos oss bedöms kunna bo i och sköta ett eget hushåll. Vi värnar självbestämmanderätten och den personliga integriteten och behandlar alla klienter med respekt. Vi kräver dock ett samarbete av klienten för att kunna upprätthålla det skydd som vi erbjuder. När placeringen påbörjas går vi igenom de regler som måste upprätthållas för att kunna erbjuda skydd.

Där behov finns erbjuder vi olika former av larm men det största skyddet finns i anonymiteten, framförallt i sociala medier. Vi tar inte emot klienter med ett aktivt missbruk och vi har ingen möjlighet att ta emot klienter som inte klarar självhushåll.

Ledord för vår verksamhet är: ”Skydd, trygghet och värdighet”