Kontakt

Jourtelefon
010-222 87 75

Kontor
Växel 010-222 87 75
Fax: 031-363 65 99
Måndag-Fredag 09.00-16.30

E-post: info@tryggareboende.se

Postadress
Box 3002
443 03 Lerum

Vi har möjlighet att ta emot placeringar dygnet runt och kan ombesörja hämtning. Vid allvarlig hotbild kan säker transport ordnas.